Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: When you have a cut, you should cover it with a ______so that it doesn't get infected.

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence:

 

When you have a cut, you should cover it with a ______so that it doesn't get infected.

  1. painkiller

  2. compass

  3. sleeping bag

  4. plaster

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

“ When you have a cut, you should cover it with a plaster so that it doesn't get infected. ” nghĩa là “Khi bạn có vết cắt (đứt tay), bạn nên che vết cắt bằng băng dán cá nhân để nó không bị nhiễm trùng.” → câu D đúng. Câu A: “painkiller” nghĩa là “thuốc giảm đau”. → sai Câu B: “compass” nghĩa là “com-pa” → sai. Câu C: “sleeping bag” nghĩa là “túi ngủ” → sai

When you have a cut, you should cover it with a plaster so that it doesn't get infected.” nghĩa là “Khi bạn có vết cắt (đứt tay), bạn nên che vết cắt bằng băng dán cá nhân để nó không bị nhiễm trùng.” → câu D đúng.

Câu A: “painkiller” nghĩa là “thuốc giảm đau”. → sai

Câu B: “compass” nghĩa là “com-pa” → sai.

Câu C: “sleeping bag” nghĩa là “túi ngủ” → sai

2

Câu hỏi tương tự

Look at the picture and answer the question: What is it? (Source: wikipedia.org)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG