Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options Which underlined part is not correct? A new bridge has built by these engineers.

Choose the best options

Which underlined part is not correct?

A new bridge has built by these engineers. 

  1. A

  2. has built

  3. these

  4. engineers

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. h a s built Ở đây phải là câu bị động Sửa: has built -> has been built Dịch: Một cây cầu mới đã được xây dựng bởi những người kĩ sư này.

Đáp án đúng: B. has built

Ở đây phải là câu bị động

Sửa: has built -> has been built

Dịch: Một cây cầu mới đã được xây dựng bởi những người kĩ sư này.
 

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: Residents should use public transport to commute to work because it is more ___________.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG