Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options The film is ..................two Women who drive across America.

Choose the best options

The film is .................. two Women who drive across America.

  1. on

  2. of

  3. about

  4. over

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C.about About: về Dịch: Bộ phim nói về hai phụ nữ lái xe trên khắp nước Mỹ.

Đáp án đúng:C.about

About: về

Dịch: Bộ phim nói về hai phụ nữ lái xe trên khắp nước Mỹ.
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best options I suggest ................ some money for poor children.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG