Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options I’ve lived in a small house near the coast ......... 1990.

Choose the best options

 I’ve lived in a small house near the coast   ......... 1990.

  1. for

  2. since

  3. in

  4. ago

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. since Thì hiện tại hoàn thành -> Loại C, D For + khoảng thời gian Since + mốc thời gian 1990 là mốc thời gian -> chọn B. Since Dịch: Tôi đã sống trong một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển từ năm 1990.

Đáp án đúng: B. since

Thì hiện tại hoàn thành -> Loại C, D For + khoảng thời gian
Since + mốc thời gian

1990 là mốc thời gian -> chọn B. Since

Dịch: Tôi đã sống trong một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển từ năm 1990.
 

6

Câu hỏi tương tự

Put the words in the correct columns. ch ai r p oo r h ere t our cl ear sq uare cas ua l wh ere id ea ch eer s ur e c aref...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG