Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best options “I like watching comedy .” The word “comedy” means:

Choose the best options

  “I like watching comedy.” The word “comedy” means:

  1. a film giving facts about something

  2.   a film made by photographing a series of changing drawings

  3.  a play for the theater and television

  4.  a film or a play that is funny and usually has a happy ending

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D.a film or a play that is funny and usually has a happy ending comedy: phim hài A. một bộ phim đưa ra sự thật về thứ gì đó B. một bộ phim được làm từ những chuỗi hình vẽ thay đổi C. một vở kịch ở nhà hát và ti-vi D. một bộ phim hoặc một vở kịch hài hước và thường kết thúc có hậu Dịch: Tôi thích xem phim hài.

Đáp án đúng: D.  a film or a play that is funny and usually has a happy ending

comedy: phim hài

A.    một bộ phim đưa ra sự thật về thứ gì đó

B.    một bộ phim được làm từ những chuỗi hình vẽ thay đổi

C.    một vở kịch ở nhà hát và ti-vi

D.    một bộ phim hoặc một vở kịch hài hước và thường kết thúc có hậu Dịch: Tôi thích xem phim hài.
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG