Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option Today, Laura doesn’t go to work because it is her day ...........

Choose the best option

Today, Laura doesn’t go to work because it is her day ...........   

  1. on

  2. out

  3. of

  4. off

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D.o f f day out: chuyến đi chơi một ngày day off: ngày nghỉ Dịch: Hôm nay, Laura không đi làm bởi đó là ngày nghỉ của cô ấy.

Đáp án đúng: D. off

day out: chuyến đi chơi một ngày day off: ngày nghỉ
Dịch: Hôm nay, Laura không đi làm bởi đó là ngày nghỉ của cô ấy.

 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best options “I like watching comedy .” The word “comedy” means:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG