Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best option Last year we had a bumper crop of strawberries.

Choose the best option

Last year we had a bumper crop of strawberries.

  1. good crop

  2. cash crop

  3. poor crop

  4. bad crop

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. g ood c rop bumper crop (n) vụ mùa bội thu = good crop cash crop (n) trồng để bán poor crop = bad crop: vụ mùa thất thu Dịch: Năm ngoái chúng tôi đã có một mùa dâu bội thu.

Đáp án đúng: A. good crop

bumper crop (n) vụ mùa bội thu = good crop cash crop (n) trồng để bán
poor crop = bad crop: vụ mùa thất thu

Dịch: Năm ngoái chúng tôi đã có một mùa dâu bội thu.
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct reported speech for the statement below: ‘ Stop the music, ’ my neighbor told us.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG