Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the best answer. He seems quite............... with his new job.

Choose the best answer.

He seems quite............... with his new job.
 

  1. satisfied

  2. satisfy

  3. satisfying

  4. satisfies

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.satisfied

A. satisfied

5

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. It‟s a boring work, so you‟ll get of it.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG