Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho

Cho

 a equals fraction numerator negative 1 plus square root of 2 over denominator 2 end fraction comma space b equals fraction numerator negative 1 minus square root of 2 over denominator 2 end fraction T í n h space a to the power of 7 plus b to the power of 7 space

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG