Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho z 1 = 2 - 3i và z 2 = 2 +3i. Môđun của số phức lớn nhất là:

Cho z1 = 2 - 3i và z2 = 2 + 3i. Môđun của số phức lớn nhất là:
 

  1. z subscript 1 plus z subscript 2

  2. z subscript 1 minus z subscript 2

  3. z subscript 1. z subscript 2

  4. z subscript 1 over z subscript 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz, đườ ng th ẳ ng Δ l à giao tuy ế n c ủ a hai m ặ t ph ẳ ng ( α ) : x + 2 y + z − 1 = 0 v à ( β ) : x − y − z + 2 = 0 . V é ct ơ n à o d ướ i đâ y l à m ộ t v é ct ơ ch ỉ ph ươ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG