Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho z 1 = 1 + i, z 2 = -1 - i , sao cho các điểm biểu diễn z 1 , z 2 , z 3 tạo thành tam giác đều . Khi đó môđun của z 3 là

Cho z1 = 1 + i, z2 = -1 - i ,z subscript 3 element of straight complex numbers sao cho các điểm biểu diễn z1, z2, z3 tạo thành tam giác đều . Khi đó môđun của z3 là

  1. 2 square root of 3

  2. 6

  3. 8

  4. square root of 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

CHo lục giác đều ABCDEF, K là trung điểm của BD, M là trung điểm của EF. Chứng minh AMK là tam giác đều

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG