Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho z = số nguyên dương nhỏ nhất n để z n là số thực là:

Cho z =fraction numerator 1 plus square root of 3 i over denominator square root of 3 plus i end fraction số nguyên dương nhỏ nhất n để zn là số thực là:

  1. 1

  2. 3

  3. 6

  4. 8

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG