Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho y =x 3 + 4x 2 + 5x+2 (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại những giao điểm của (C) với trục hoành là:

Cho y = x3 + 4x2 + 5x+2 (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại những giao điểm của (C) với trục hoành là:
 

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y equals x plus 2 end cell row cell y equals 0 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y equals x plus 2 end cell row cell y equals x minus 1 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y equals x minus 2 end cell row cell y equals x plus 1 end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y equals x minus 2 end cell row cell y equals 0 end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ có một tiếp tuyến cố định tiếp xúc với cả họ đồ thị ( C m ​ ) : y = x − m ( m + 3 ) x − m 2 − 3 m − 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG