Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x 2 – 4xy + 4y 2 – 4 = (x – my + 2)(x – 2y – 2) với m Є R. Chọn câu đúng A. m < 0 B. 1 < m < 3 C. 2 < m < 4 D. m > 4

 Cho x2 – 4xy + 4y2 – 4 = (x – my + 2)(x – 2y – 2) với m Є R. Chọn câu đúng

A. m < 0     

B. 1 < m < 3

C. 2 < m < 4

D. m > 4

  1. m < 0     

  2.  1 < m < 3

  3.  2 < m < 4

  4. m > 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 2 – 4xy + 4y 2 – 4 = (x 2 – 2.x.2y + (2y) 2 ) – 4 = (x – 2y) 2 – 2 2 = (x – 2y – 2)(x – 2y + 2) Suy ra m = 2 Đáp án cần chọn là: B. 1 &lt; m &lt; 3

Lời giải

Ta có

x2 – 4xy + 4y2 – 4 = (x2 – 2.x.2y + (2y)2) – 4

= (x – 2y)2 – 22 = (x – 2y – 2)(x – 2y + 2)

Suy ra m = 2

Đáp án cần chọn là: B.  1 < m < 3

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: ( x + 2 ) ( x + 4 ) ( x + 6 ) ( x + 8 ) − 105 = 0

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG