Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y, z là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

Cho x, y, z là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của:

P equals left parenthesis x and y and z right parenthesis open parentheses 1 over x plus 1 over y plus 1 over z close parentheses

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P equals left parenthesis x and y and z right parenthesis open parentheses 1 over x plus 1 over y plus 1 over z close parentheses equals 1 plus x over y plus x over z plus y over x plus 1 plus y over z plus z over x plus z over y plus 1 equals 3 plus open parentheses x over y plus y over x close parentheses plus open parentheses x over z plus z over x close parentheses plus open parentheses y over z plus z over y close parentheses

 

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện các phép tính:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG