Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x,y,z là ba số thực thuộc đoạn và .Tìm nhỏ nhất của biểu thức

Cho x,y,z là ba số thực thuộc đoạn open square brackets 1 semicolon 4 close square brackets và x greater or equal than y comma space x greater or equal than z .Tìm nhỏ nhất của biểu thức P equals fraction numerator x over denominator 2 x plus 3 y end fraction plus fraction numerator y over denominator y plus z end fraction plus fraction numerator z over denominator z plus x end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG