Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : S equals x squared plus y squared

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. Giả sử AB = 6, BH = 4. Khi đóđộ dài cạnh BC bằng: A. B. C. 9 D. 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG