Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính x cubed plus y cubed 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải:

Phương pháp giải: 

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG