Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chox−y=1. Chứng minh rằng:

Cho x−y=1. Chứng minh rằng:
x cubed minus y cubed equals 1 plus 3 x y 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG