Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x = a a 3 a ​ ​ với a > 0 , a  = 1 .Tính giá trị của biểu thức P = lo g a ​ x

Cho x =  với a > 0 , a 1 . Tính giá trị của biểu thức P = 

  1. P  = 0

  2. P  = 

  3. P  = 

  4. P = 1

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án B Ta có

Lời giải 

Đáp án B

Ta có 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 l gx − l g ( x − 1 ) = l g a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG