Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x > 8y > 0 .Giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = x + y ( x − 8 y ) 1 ​ là

Cho x > 8y > 0 . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

  1. 3

  2. 6

  3. 8

  4. 9

R. Robo.Ctvx8

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có F = x + y ( x − 8 y ) 1 ​ = ( x − 8 y ) + 8 y + y ( x − 8 y ) 1 ​ Áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có F ≥ 3 3 ( x − 8 y ) .8 y . y ( x − 8 y ) 1 ​ ​ = 3 3 8 ​ = 6 Dấu " = "xảy ra ⇔ x − 8 y = 8 y = y ( x − 8 y ) 1 ​ ⇔ { x = 8 y = 2 1 ​ ​

Ta có 

Áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có 

Dấu " =  " xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

CMR: ( 1 + b 3 a 3 ​ ) ( 1 + c 3 b 3 ​ ) ( 1 + a 3 c 3 ​ ) ≥ ( 1 + bc a 2 ​ ) ( 1 + ca b 2 ​ ) ( 1 + ab c 2 ​ ) ∀ a , b , c > 0 ( 1 )

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG