Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và . Tính

Cho a greater than 0 comma space a not equal to 1  và log subscript a x equals negative 1 semicolon space log subscript a y equals 4 . Tính  P equals log subscript a left parenthesis x squared y cubed right parenthesis
 

  1. P = 18

  2. P = 10

  3. P = 14

  4. P = 6

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

P equals log subscript a left parenthesis x squared y cubed right parenthesis equals log subscript a x squared plus log subscript a y cubed equals 2 log subscript a x plus 3 log subscript a y equals 2. left parenthesis negative 1 right parenthesis plus 3.4 equals 10

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 6 x + 1 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ nhất là bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG