Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 3 và ∫ 1 3 ​ f ( x ) d x = − 2 . Tính ∫ 0 3 ​ f ( x ) d x

Cho  và . Tính 

  1. 5

  2. - 1

  3. 1

  4. - 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong y= x 2 − 4 x + 4 ,y=0,x=0,x=3. Thể tích của khôi tròn xoay thu được khi quay hinh này quanh trục trục Ox,

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG