Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và . Tính theo và .

Cho  và . Tính  theo  và .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Mà ta có Và Vậy .

Ta có  

Mà ta có

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương thoả mãn và . Tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG