Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Cho begin mathsize 18px style a greater than 0 end style và begin mathsize 18px style a not equal to 1 end style. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

  1. begin mathsize 18px style log subscript a open parentheses x. y close parentheses equals log subscript a x. log subscript a y semicolon space for all x comma y element of straight real numbers end style

  2. begin mathsize 18px style log subscript a x to the power of n equals n log subscript a x space open parentheses for all x greater than 0 comma n not equal to 0 close parentheses. end style

  3. begin mathsize 18px style log subscript a x end style có nghĩa, begin mathsize 18px style for all x element of straight real numbers end style

  4. begin mathsize 18px style log subscript a 1 equals a end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A sai vì . C sai vì có nghĩa . D sai vì .

A sai vì begin mathsize 18px style log subscript a open parentheses x. y close parentheses equals log subscript a x plus log subscript a y semicolon space for all x comma y greater than 0 end style .

C sai vì begin mathsize 18px style log subscript a x end style  có nghĩa begin mathsize 18px style for all x greater than 0 end style .

D sai vì begin mathsize 18px style log subscript a 1 equals 0 end style .

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG