Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và . Tìm giá trị của biểu thức

Cho log subscript 8 open vertical bar x close vertical bar plus log subscript 4 y squared equals 5 và log subscript 8 open vertical bar y close vertical bar plus log subscript 4 x squared equals 7. Tìm giá trị của biểu thức P equals open vertical bar x close vertical bar minus open vertical bar y close vertical bar

  1. P equals 64

  2. P equals 56

  3. P equals 16

  4. P equals 8

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: . Theo đề bài ta có hệ phương trình: Thay vào (*) ta có Khi đó ta có

Điều kiện: x comma y not equal to 0  .
Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Thay vào (*) ta có  8 y to the power of 4 equals 2 to the power of 15 left right double arrow open vertical bar y close vertical bar equals fourth root of 4096 equals 8
Khi đó ta có P equals open vertical bar x close vertical bar minus open vertical bar y close vertical bar equals 8 open vertical bar y close vertical bar minus open vertical bar y close vertical bar equals 7 open vertical bar y close vertical bar equals 7.8 equals 56
 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định là khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG