Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2 và ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 5 , khi đó ∫ 0 1 ​ [ f ( x ) − 2 g ( x ) ] d x bằng:

Cho  và , khi đó  bằng:

 

  1. 12

  2. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C ∫ 0 1 ​ [ f ( x ) − 2 g ( x ) ] d x = ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x − 2 ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 2 − 2.5 = − 8

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số nguyên a ∈ ( − 2019 ; 2019 ) để phương trình ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ = x + a có hai nghiệm phân biệt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG