Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho l im 3 n 4 ​ + 2 1 + 2 n − 2 5 ​ n 2 ​ = c a b ​ ​ (với c a ​ là phân số tối giản). Khẳng định nào sau đây là sai?

Cho  (với  là phân số tối giản). Khẳng định nào sau đây là sai?

  1. abc < 0

  2. a + b +c > 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. ( b a c ​ + 1 ) ∈ Z

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , Cho mặt phẳng điểm và đường thẳng . Tìm phương trình đường thẳng cắt và dlần lượt tại hai điểm Mvà Nsao cho Alà trung điểm cạnh MN.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG