Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của biểu thức bằng

Cho  với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của biểu thức  bằng

  1. 11

  2. -7

  3. -1

  4. 5

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Đổi cận: Suy ra: Suy ra

Ta có:

Đổi cận:

Suy ra:

Suy ra

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, và . Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng ABCD trùng với giao điểm của AC và BD. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG