Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 0 < a  = 1 và b , c > 0 thỏa mãn lo g a ​ b = 3 , lo g a ​ c = − 2 . Tính

Cho thỏa mãn . Tính log subscript straight a invisible function application open parentheses straight a cubed straight b squared square root of straight c close parentheses

  1. 7

  2. 10

  3. 8

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có = 3 + 2 lo g a ​ b + 2 1 ​ lo g a ​ c = 3 + 2 ⋅ 3 + 2 1 ​ ⋅ ( − 2 ) = 8 Chọn đáp án D

Ta có log subscript straight a invisible function application open parentheses straight a cubed straight b squared square root of straight c close parentheses equals log subscript straight a invisible function application straight a cubed plus log subscript straight a invisible function application straight b squared plus log subscript straight a invisible function application square root of straight c
Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

R ú t g ọ n bi ể u th ứ c Q = b 3 5 ​ : 3 b ​ v ớ i b > 0 ta đượ c bi ể u th ứ c n à o sau đâ y?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG