Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 = 3 l o g ∗ ​ x . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Cho . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với mọi M > 0 , N > 0 , a > 0 , a  = 1 ta có lo g a ​ N . lo g a ​ M = lo g a ​ M . lo g a ​ N ⇔ lo g a ​ M l o g e ​ N = lo g a ​ N l o g e ​ M ⇔ M l o g e ​ N = N l o g 2 ​ M . Theo đó 2 = 3 l o g 3 ​ x = x l o g 3 ​ 3 Vậy 2 = 3 l o g s ​ x là đẳng thức đúng .

Với mọi ta có

. Theo đó
Vậy là đẳng thức đúng .

2

Câu hỏi tương tự

Nếu x = lo g 5 ​ 5 125 ​ 1 ​ thì giá trị của xlà:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG