Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số y= f (x) như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình | 2 f (x) + 1 | = 3 là

 

 

Cho đồ thị hàm số y= f (x) như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình | 2 f (x) + 1 | = 3 là

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 6

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ∣ 2 f ( x ) + 1 ∣ = 3 ⇔ [ f ( x ) = 1 f ( x ) = − 2 ​ ] Từ đồ thị suy ra có tất cả là 4 nghiệm

Ta có: 

 Từ đồ thị suy ra có tất cả là 4 nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Ông X ban đầu có một số tiền là 420 triệu VNĐ đem gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với hình thức lãi kép 0,5% tính cho một tháng. Sau đúng 10 tháng ông X đến ngân hàng rút ra 100 triệu VNĐ. Tiếp đó sau...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG