Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số và như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho đồ thị hàm số y space equals space a to the power of x và y space equals space log subscript b x như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng ?

  1. 0 < a < 1 half < b

  2. 0 < a < 1 < b

  3. 0 < b < 1 < a

  4. 0 < a < 1, 0 < b < 1 half

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kẻ các đường thẳng x = 1, y = 1 từ đó xác định được a,b như hình. Từ đó suy ra 0 &lt; a &lt; 1 &lt; b

Kẻ các đường thẳng x = 1, y = 1 từ đó xác định được a,b như hình. Từ đó suy ra 0 < a < 1 < b

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG