Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số ( C ) : y = x 3 − 3x + 3 . Khẳng định nào sau đây là sai ?

Cho đồ thị hàm số ( C ) : y =  − 3x + 3 . Khẳng định nào sau đây là sai ?

  1. Đồ thị ( C ) nhận điểm I( 0 ; 3 ) làm tâm đối xứng .

  2. Đồ thị ( C ) cắt trục Ox tại 2 điểm phân biệt .

  3. Đồ thị ( C ) tiếp xúc với đường thẳng y = 5

  4. Đồ thị ( C ) cắt trục Oy tại 1 điểm.

R. Roboctvx72

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng a, b chéo nhau; góc giữa chúng là; đường vuông góc chung là AB (điểm A thuộc a, B thuộc B); độ dài đoạn AB là h; điểm giữa đoạn AB là O. Một điểm C chạy trên a. Mặt nón tròn xoay c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG