Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị hàm số của các hàm số như hình trên. Chọn khẳng định đúng .

Cho đồ thị hàm số của các hàm số như hình trên. Chọn khẳng định đúng.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bảng trên ta thấy nên .

Theo bảng trên ta thấy  nên .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của thỏa mãn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG