Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị ( C ) : y = x + 1 3 x + 4 ​ .Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến haitiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

Cho đồ thị . Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Dễ thấy (C) có hai đường tiệm cận là x = −1 và y = 3. Chọn đáp án B

Hướng dẫn giải 

Dễ thấy (C) có hai đường tiệm cận là x = −1 và y = 3. 

Chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ 0 ; 2 ] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) ,trục hoành và hai đường thẳng x = 1 , x = 2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi qua...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG