Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đồ thị chuyển động của 2 xe được mô tả như trên hình. a. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe b. Tính thời điểm 2 xe gặp nhau, lúc đó mỗi xe đi được quãng đường là bao nhiêu

Cho đồ thị chuyển động của 2 xe được mô tả như trên hình.

a. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe

b. Tính thời điểm 2 xe gặp nhau, lúc đó mỗi xe đi được quãng đường là bao nhiêu

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Xe 1 chia làm 3 giai đoạn: Xe chuyển động theo chiều dương với v = 80km/h xuất phát từ gốc tọa độ Xe đứng yên tại vị trí cách gốc tọa độ là 40km/h trong khoảng thời gian 0,5h Phương trình chuyển động gd 2: x g đ 2 ​ = 40 + 0 ( t − 0 , 5 ) ( 0 , 5 ≤ t ≤ t ) Giai đoạn 3: Ta có Xe vẫn chuyển động theo chiều dương với v = 50km/h xuât phát cách gốc tọa độ 40km và xuất phát sau gốc thời gian là 1h Phương trình chuyển động GĐ3: x 3 ​ = 40 + 50 ( t − 1 ) ( 1 ≤ t ≤ 2 ) Đối với xe 2: Vậy xe 2 chuyển động theo chiều âm với vận tốc -30km/h xuât phát cách gốc tọa độ 90km, cùng gốc thời gian: x 2 ​ = 90 − 30 t ( 0 ≤ t ≤ 3 ) b. Từ hình vẽ ta nhận thấy hai xe gặp nhau ở giai đoạn 3 của xe 1 Ta có: x x 2 ​ = x 3 ​ ⇒ 90 − 30 t = 40 + 50 ( t − 1 ) ⇒ t = 4 5 ​ h = 1 , 25 h Vậy sau 1h15ph hai xe gặp nhau và xe 2 đi được quãng đương: s 2 ​ = v t = 30.1 , 25 = 37 , 5 km , xe 1 đi được quãng đường: s 1 ​ = 90 − 37 , 5 = 52 , 5 km

a. Xe 1 chia làm 3 giai đoạn:

Xe chuyển động theo chiều dương với v = 80km/h xuất phát từ gốc tọa độ

Xe đứng yên tại vị trí cách gốc tọa độ là 40km/h trong khoảng thời gian 0,5h

Phương trình chuyển động gd 2: 

Giai đoạn 3: Ta có 

Xe vẫn chuyển động theo chiều dương với v = 50km/h xuât phát cách gốc tọa độ 40km và xuất phát sau gốc thời gian là 1h
Phương trình chuyển động GĐ3: 
Đối với xe 2:
 
Vậy xe 2 chuyển động theo chiều âm với vận tốc -30km/h xuât phát cách gốc tọa độ 90km, cùng gốc thời gian: 
b. Từ hình vẽ ta nhận thấy hai xe gặp nhau ở giai đoạn 3 của xe 1
Ta có: 

Vậy sau 1h15ph hai xe gặp nhau và xe 2 đi được quãng đương:, xe 1 đi được quãng đường: 

1

Câu hỏi tương tự

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do? A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới. B. Chuyển động nhanh dần đều. C. Tại một vị trí xác định và...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG