Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tan = 3. Giá trị của biểu thức là:...

Cho tan alpha = 3. Giá trị của biểu thức A equals fraction numerator 2 sin alpha plus cos alpha over denominator sin alpha minus 2 cos alpha end fraction là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

13

Câu hỏi tương tự

Hệ số của x 3 trong khai triển (1+x) 2 +(1+x) 3 +(1+x) 4 + (1+ x) 5 là:,..

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG