Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác có ba góc nhọn thỏa , biết . Diện tích tam giác là

Cho tam giác  có ba góc nhọn thỏa, biết . Diện tích tam giác  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề bài tam giác có ba góc nhọn Vậy tam giác cân tại . Diện tích tam giác là

Theo đề bài tam giác  có ba góc nhọn

Vậy tam giác  cân tại .

Diện tích tam giác  là

1

Câu hỏi tương tự

Cho là ba góc của tam giác . Biểu thức nào dưới đây tương đương với

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG