Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác A BC vuông tại A . Khi quay tam giác A BC quanh cạnh A B thì hình tròn xoay được tạo thành là:

Cho tam giác  vuông tại . Khi quay tam giác quanh cạnh thì hình tròn xoay được tạo thành là:

  1. hình cầu 

  2. hình trụ 

  3. hình nón cụt 

  4. hình nón 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đápán D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên Số nghiệm của phương trình f ( x 2 − 3 x ) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG