Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = 2a . Diện tích xung quanh của hình nónđược sinh ra khiquay tam giác vuông đó quanh cạnh AB bằng

Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = 2a . Diện tích xung quanh của hình nón được sinh ra khi quay tam giác vuông đó quanh cạnh AB bằng
 

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi quay tam giác ABC vuông tại A quanh cạnh gócvuông AB thì sinh ra một hình nón có bán kính đáyr = AC = 2a , độ dài đường sinhl = BC = A B 2 ​ = 2 a 2 ​ . Vậy diện tích xung quanh của hình nón là: S x q ​ = π rl = 4 π a 2 2 ​ . ⇒ Chọn đáp án A.

Khi quay tam giác ABC vuông tại A quanh cạnh góc vuông AB thì sinh ra một hình nón có bán kính đáy r = AC = 2a , độ dài đường sinh l = BC =  .
Vậy diện tích xung quanh của hình nón là:

⇒ Chọn đáp án A.

99

Câu hỏi tương tự

Một hình nón có chiều cao h = 17 ​ , bán kính đáy r = 10 . Mặt phẳng qua đỉnh của hìnhnón nhưngkhông đi qua trục của hình nón đó, cắt hình nón theo thiết diện là một tam giác cân có độdài cạnh đáybằng...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG