Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng quay xung quanh cạnh AC của nó. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành

Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng square root of 3 quay xung quanh cạnh AC của nó. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành

  1. V equals 2 straight pi

  2. V equals straight pi

  3. V equals 7 over 4 straight pi

  4. V equals 7 over 8 straight pi

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các số nguyên a, b sao cho số phức z = a + bi thỏa mãn z 3 = 2 + 11 i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG