Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng quay xung quanh cạnh AC của nó. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành

Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng square root of 3 quay xung quanh cạnh AC của nó. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành

  1. V equals 2 straight pi

  2. V equals straight pi

  3. V equals 7 over 4 straight pi

  4. V equals 7 over 8 straight pi

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2cm, góc ở đỉnh bằng 6 0 ∘ . Tính thể tích của khối nón đó

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG