Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác đều ABC có độ dài bằng9 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng: A. cm B. cm C. cm D. cm

Cho tam giác đều ABC có độ dài bằng 9 cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. 3 square root of 3cm            B. square root of 3cm             C. 4 square root of 3cm              D. 2 square root of 3cm

  1.  3 square root of 3cm     

  2. square root of 3cm   

  3. 4 square root of 3cm 

  4. 2 square root of 3cm

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ChọnA. cm

Chọn A. 3 square root of 3cm 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các số thực x, y, z thỏa mãn

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG