Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O), AB < AC. Trên cung nhỏ lấy điểm M sao cho MB < MC. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các đường thẳng AC, CB, BA. 1) Chứng minh rằng D, E, F thẳng hàng. 2) Tính tỉ số

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O), AB < AC. Trên
cung nhỏ lấy điểm M sao cho MB < MC. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các đường thẳng AC, CB, BA.
1) Chứng minh rằng D, E, F thẳng hàng.
2) Tính tỉ số fraction numerator M A. B C minus M C. A B over denominator M B. C A end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do đó: MC.AB +MB.CA = (AI+MI).BC=MA.BC vậy = 1

 

Do đó: MC.AB +MB.CA = (AI+MI).BC=MA.BC
vậy fraction numerator M A. B C minus M C. A B over denominator M B. C A end fraction = 1

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d là các số nguyên thỏa a ≤ b ≤ c ≤ d và a + d = b + c. Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 + d 2 là tổng của ba số chính phương. bc ≥ ad.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG