Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC. Chứng minh rằng c 2 a 2 b 2 ​ + a 2 b 2 c 2 ​ + b 2 c 2 a 2 ​ ≥ a 2 + b 2 + c 2 3 ( a 4 + b 4 + c 4 ) ​ ≥ 9 R 2

Cho tam giác nhọn ABC. Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đối với bất đẳng thức thứ hai, ta đặt x = cot A, y = - cot B, z = cotC thì ta đưa về

Đối với bất đẳng thức thứ hai, ta đặt x = cot A, y = - cot B, z = cotC thì ta đưa về

1

Câu hỏi tương tự

Cho △ ABC và M là trung điểm của BC. Hạ MD, ME theo thứ tự vuông góc với AB và AC. Trên tia BD và CE lần lượt lấy cácđiểm I, K sao cho D là trung điểm của Bl, E là trung điểm của CK. Chứng minh rằng ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG