Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H, trọng tâm I; Giao điểm 3 đường trung trực là O, trung điểm của BC là M. Tính giá trị biểu thức:

 Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H, trọng tâm I; Giao điểm 3 đường trung trực là O, trung điểm của BC là M.

Tính giá trị biểu thức: square root of fraction numerator I O squared plus O M squared over denominator I H squared plus H A squared end fraction end root

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có MO // HA (cùng vuông góc với BC) OK // BH (cùng vuông góc với AC) ⇒ KOM = BHA (góc có cạnh tương ứng song song) MK // AB (M, K là trung điểm BC và AC) ⇒ HAB = OMK(góc có cạnh tương ứng song song) ⇒ ∆ABH đồng dạng với ∆MKO

Ta có MO // HA (cùng vuông góc với BC)

OK // BH (cùng vuông góc với AC)

⇒ KOM = BHA (góc có cạnh tương ứng song song)

MK // AB (M, K là trung điểm BC và AC)

⇒ HAB = OMK (góc có cạnh tương ứng song song)

⇒ ∆ABH đồng dạng với ∆MKO

rightwards double arrow fraction numerator M O over denominator A H end fraction equals fraction numerator M K over denominator A B end fraction equals 1 half

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG