Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC cân tại Avà có tâm đường tròn ngoại tiếp là O. Lấy điểm Dbên trong tam giác ABC sao cho BDC = 2 BAC (AD không vuông góc với BC ). Chúng minh bốn điểm B, C, D, Ocùng nằm trên một đường tròn.

Cho tam giác nhọn ABC cân tại A và có tâm đường tròn ngoại tiếp là O. Lấy điểm D bên trong tam giác ABC sao cho (AD không vuông góc với BC ). Chúng minh bốn điểm B, C, D, O cùng nằm trên một đường tròn.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có BDC = 2 BAC ( gt ) , BOC = 2 BAC ( t / c góc ở tâm) ⇒ BDC = BOC . Mà O, D năm cùng phía đối với đường thăng BC nên bốn điểm B, C, D, O cùng nằm trên môt đường tròn.

Ta có góc ở tâm) .
Mà O, D năm cùng phía đối với đường thăng BC nên bốn điểm B, C, D, O cùng nằm trên môt đường tròn.

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác nhọn A BC ( A B < A C ) nội tiếp đường tròn (O), Mlà trung điểm BC ; BE, CFlà các đường cao ( E, Flà chân các đường cao). Các tiếp tuyến với đường tròn tại Bvà Ccắt nhau tại S. Gọi N, ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG