Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC và nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BB' , CC' cắt nhau tại điểm H. Gọi M là trung điểm của BC. Tia MH cắt (O) tại điểm P. Chứng minh rằng hai tam giác BPC' và CPB' đồng dạng.

Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC và nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BB' , CC' cắt nhau tại điểm H. Gọi M là trung điểm của BC. Tia MH cắt (O) tại điểm P. Chứng minh rằng hai tam giác BPC' và CPB' đồng dạng.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chobiểu thức A = x ​ − 3 x − 9 ​ với x ≥ 0 ; x  = 9 . Khi x=81 tính giá trị của biểu thức A.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG