Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng ?

Cho tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tính chất: ( tổng ba góc một tam giác).

Ta có tính chất:

  ( tổng ba góc một tam giác).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vuông . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG