Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tam giác . Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng? bằng

Cho tam giác . Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng?

 bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có = = = .

Ta có 

=

=

=.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu tam giác có ba góc , , thỏa mãn thì tam giác là tam giác gì?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG